Informasjon om helligdag og ferie stengt apil/mai 2018


Vi vil holde stengt flg dagar i april/mai:
Mandag    2.april – 2.Påskedag
Mandag  30.april – “Inneklemt” ferie dag

Tysdag     1.mai – Offentleg høgtidsdag
Torsdag 10.mai – Kristi Himmelfartsdag
Torsdag  17.mai – Grunnlovsdag
Fredag   18.mai – “Inneklemt” ferie dag
Mandag 21.mai – 2.Pinsedag